POSTUP OBJEDNANIA FOTOKÚTIKA MOMENTFACE A JEHO PRIEBEH

Mnohí sa nás pýtate, ako to celé funguje, aký je postup pri objednávaní až po samotnú akciu. Rozhodli sme sa Vám to ozrejmiť a stručne popísať ako to u nás funguje.